Tarieven

Bij tandartspraktijk Wouter kan je alleen terecht op afspraak. Een afspraak maken kan van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 en op vrijdag van 8:00 tot 12:00.

Tarieven

De tandartstarieven in Nederland zijn wettelijk vastgelegd door de nederlandse zorgautoriteit in een uniform tarief. Om je als patient een goed inzicht in de kosten te geven stellen wij voorafgaande aan de behandeling graag een offerte op. Mochten we die door wat voor een reden een keer vergeten dan kun je er altijd ook naar vragen.

Betalen

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics, nadat wij hen geïnformeerd hebben welke tandheelkundige verrichtingen er uitgevoerd zijn

Voor de betalingsvoorwaarden van Infomedics kun je met hen contact opnemen via infomedics.nl/contact of via telefoonnummer 036-2031900.

Bij vragen over de factuur bel je ook met Infomedics, tel. 036-2031900.

Mocht je na het contact met Infomedics toch nog problemen ondervinden, laat het ons dan even weten dan zullen wij je zoveel mogelijk bijstaan. Je kunt dan contact met ons opnemen via 024-3556001 of via ons mailadres: info@tandartswouter.nl

Verzekeringen

Je kan je bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij je voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

Begrotingen

Voorafgaande aan grotere of meerdere behandelingen (zeker boven de 250 euro) geven wij je altijd een begroting mee. Hiermee kun je alleen zelf bij je verzekering navragen wat er vergoed wordt en wat niet. Mochten wij onverhoopt vergeten je een begroting te geven of op te sturen, neem dan gerust contact met ons op en vraag hier naar. Bel of mail naar: 024-3556001 of info@tandartswouter.nl

Een deel van de zorg die tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen leveren valt onder de basisverzekering.

Zo worden tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten. Tandartskosten voor kinderen vallen ook niet onder het eigen risico.

Voor volwassenen wordt maar een heel beperkt deel van de behandelingen van de tandarts vergoed vanuit de basisverzekering, waaronder klik- en kunstgebitten. Je kan er daarom voor kiezen een aanvullende verzekering voor de tandarts te nemen. Of je jezelf aanvullend wilt verzekeren, en zo ja hoe uitgebreid, bepaal je natuurlijk zelf. Nuttige en extra informatie hierover kun je vinden op onderstaande link:

www.allesoverhetgebit.nl/vergoedingen-mondzorg

Afspraak maken

Bij tandartspraktijk Wouter kun je alleen terecht op afspraak. Een afspraak maken kan van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 en op vrijdag van 8:00 tot 12:00

Als je de praktijk bezoekt, meld je dan aan de balie. Daar zal jouw aanwezigheid worden genoteerd.

Wanneer je ’s ochtends vóór 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij je zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Bel je later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen.

Afspraak afzeggen

Mocht je verhinderd zijn voor jouw afspraak horen wij dit graag zo snel mogelijk, minimaal 24 uur voor de geplande afspraak. Mocht het niet lukken om de afspraak 2 werkdagen vóór de dag van de afspraak af te zeggen, dan kunnen de kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer je jouw afspraak bent vergeten of te laat heeft afgezegd, dan zullen wij dit de eerste keer meestal niet in rekening brengen. Als afspraken meerdere keren niet nagekomen worden, dan zal de verloren tijd in rekening worden gebracht volgens onderstaand schema:
• 1e keer niet nagekomen afspraak: je wordt gewezen op dit protocol.
• 2e keer niet nagekomen afspraak: krijg je een rekening ( de hoogte van de rekening ligt aan de tijd die voor je gepland stond ).

Ben je verhinderd vanwege ziekte, dan vragen we je dit in ieder geval vóór 09:00 uur ’s ochtends te melden. Dit graag telefonisch. De eerste keer word dit niet in rekening gebracht, bij de tweede keer word je hierop gewezen, en bij de derde keer krijg je een rekening.

De tandarts zal je laten uitschrijven bij het structureel niet nakomen van afspraken of bij wanbetaling.

Meer informatie over

Behandelingen

Lees hier meer over de behandelingen.

De praktijk

Lees hier meer over de praktijk en ons team.

Contact

Klik de onderstaande knop om in contact te komen met Tandarts Wouter.

Schrijf je in als patiënt van Tandarts Wouter

Klik de onderstaande knop om in contact
te komen met Tandarts Wouter

Inschrijven als patiënt